Centrum Wsparcia

Dostępność

Zajmujemy się dostępnością informacji, komunikacji i przestrzeni dla osób z niepełnosprawnościami

Zobacz ofertę

Wsparcie

Pomożemy Ci stworzyć środowisko uwzględniające potrzeby tej grupy i wyrównujące ich szanse

Konsultacje

Rozwój

Wykorzystujemy swoje umiejętności i wiedzę na temat dostępności, by zmieniać rzeczywistość na bardziej przyjazną

Nasze szkolenia

Dostępność

Deklaracja dostępności

dla firm i instytucji publicznych

Tyfloplan

w szczególności dla osób niewidomych i słabowidzących służących zobrazowaniu planu pięter i ułatwieniu poruszania się

Oznaczenia w Alfabecie Brailla

tworzenie i montaż oznaczeń w Alfabecie Brailla

Tłumaczenia na polski język migowy

krótkie nagrania wideo uwzględniające najważniejsze informacje o funkcjonowaniu danej instytucji

Napisy do filmów

produkowanych lub istniejących

Napisy do sesji rady

wraz z transkrypcją

Informacje w języku łatwym

przeznaczonym głównie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną ułatwiającym czytanie i zrozumienie tekstu

Pętla indukcyjna

montaż stanowiskowe pętli indukcyjnej, instalacja przenośnej pętli indukcyjnej dla osób słabosłyszących podczas różnych wydarzeń, eventów, konferencji w celu eliminacji szumów i uzyskania „czystego” dźwięku

Wsparcie

Audyt dostępności architektonicznej

Audyt dostępności architektonicznej ma na celu ocenę dostosowania budynku i jego otoczenia do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Audyt dostępności cyfrowej

Audyt dostępności cyfrowej weryfikuje zgodność strony internetowej i jej elementów ze standardem WCAG 2.1 na poziomie AA. Jest to poziom wymagany jako minimum wynikające z art. 6 ust. 2 Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Pakiet dostępnościowy

Jest to pakiet zapewniający spełnienie minimalnych wymagań wynikających z art. 6 Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Zgodnie z tymi wymogami pakiet zawiera podstawowe informacje o danej instytucji w trzech formach:

Konsultacje

Świadczymy usługi konsultacyjne dotyczące dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej.

Usługi związane z poprawą dostępności

Wszystkie nasze działania dotyczą obszaru zwiększania dostępności przestrzeni, komunikacji, informacji, usług - głównie dla osób z niepełnosprawnościami, ale również dla osób posiadających szczególne potrzeby.

Rozwój

Savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnościami

8 godzin

Adresatami szkolenia będą wszystkie osoby, które chcą swobodnie czuć się w kontakcie z osobami z niepełnosprawnościami, oswoić swój lęk i zdobyć pewność w kontakcie z nimi.

Jak zorganizować dostępne wydarzenie, czyli od rekrutacji do ewaluacji?

8 godzin

Adresatami szkolenia są organizatorzy konferencji, seminariów, imprez masowych, koordynatorzy projektów finansowanych ze środków publicznych, dla których ważne jest, by posiąść wiedzę i umiejętności, w jaki sposób włączyć wszystkich uczestników w szereg zaplanowanych działań.

Ewakuacja

Sprzęt ewakuacyjny Ensafe

Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem sprzętu ewakuacyjnego firmy Ensafe. W naszej ofercie posiadamy krzesła ewakuacyjne marki Robin, Falcon, Everest, materace ewakuacyjne Prime oraz Comfort, jak również prześcieradło ewakuacyjne Standard Ensafe

Zadzwoń, porozmawiamy, jakiego sprzętu potrzebujesz.

Nie zostawimy Cię bez instrukcji obsługi, bo wraz ze sprzętem otrzymasz również szkolenie.

Kim jesteśmy?

Logo Centrum Wsparcia

Centrum Wsparcia

Jesteśmy przedsiębiorstwem społecznym zajmującym się dostępnością informacji, komunikacji i przestrzeni dla osób ze szczególnymi potrzebami. Naszą misją jest tworzyć środowisko uwzględniające potrzeby tej grupy i wyrównujące ich szanse. Centrum Wsparcia Sp. z o. o. współtworzą eksperci związani ze środowiskiem organizacji pozarządowych oraz osoby z niepełnosprawnościami, które wykorzystują swoje umiejętności, wiedzę na temat dostępności, by zmieniać rzeczywistość na bardziej przyjazną.

Referencje

Logo Gmina Gaworzyce

Gmina Gaworzyce

Firma Centrum Wsparcia Sp. z o.o. wykonała powierzone jej zlecenia w sposób rzetelny, profesjonalny i terminowy, a dotychczasowa współpraca pozwala nam na rekomendację firmy innym samorządom i instytucjom.

Jacek Szwagrzyk - Wójt Gaworzyc

Referencje_Gaworzyce.pdf (68 KB) Dokument otworzy się w nowej karcie

Firma Centrum Wsparcia Sp. z o.o. wykonała powierzone jej zlecenia w sposób rzetelny, profesjonalny i terminowy, a dotychczasowa współpraca pozwala nam na rekomendację firmy innym samorządom i instytucjom.

Jacek Szwagrzyk - Wójt Gaworzyc

Referencje_Gaworzyce.pdf (68 KB) Dokument otworzy się w nowej karcie