Grafika przedstawiająca osobę na wózku w ruchu

Deklaracja dostępności

Sprawdź stan dostępności naszego biura i strony internetowej

Deklaracja dostępności

Centrum Wsparcia Sp. z o. o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o  dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

• Data publikacji strony internetowej: 07 Sierpnia 2018r.

• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 20 Kwietnia 2024r.

Stan dostępności cyfrowej

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej Centrum Wsparcia. Strona internetowa jest całkowicie zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

• Data publikacji obecnej wersji strony internetowej: 05 Grudnia 2022r.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 07 Marca 2024r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Centrum Wsparcia Sp. z o.o.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Jeśli na tej stronie zauważasz problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowe. Zgłoś to do Marty Gawryluk, e-mailowo: m.gawryluk@centrumwsparcia.com lub telefonicznie: 667 747 310.

W zgłoszeniu podaj:
• swoje imię i nazwisko;
• swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail);
• dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść;
• opis, na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na każde zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

W niektórych sytuacjach siedmiodniowy termin może być dla nas zbyt krótki. Wówczas powiadomimy cię o tym, dzwoniąc albo pisząc. W wiadomości wskażemy nowy termin poprawienia zgłoszonych błędów lub przygotowania informacji w alternatywnej formie. Termin ten nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Nie zawsze jesteśmy w stanie zapewnić dostępność cyfrową strony internetowej lub treści zgodnie ze zgłoszeniem. Proponujemy wówczas alternatywny dostęp do nich.

Jeżeli nasze działania cię nie zadowolą, możesz zgłosić skargę do organu nadzorczego:
• Organ nadzorczy:  Prezes Zarządu Centrum Wsparcia Sp. z o.o.
• Adres: Inżynierska 35/41, 53-228 Wrocław
• E-mail: kontakt@centrumwsparcia.com
• Telefon: 667 747 310

Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi związane z dostępnością cyfrową naszej strony lub naszymi działaniami, możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Stan dostępności architektonicznej

  1. Biuro Centrum Wsparcia Sp. z o.o. mieści we Wrocławskim Parku Technologicznym, w budynku Lambda się na 1. piętrze przy ul. Duńskiej 13 we Wrocławiu. Firma ma również adres rejestracyjny: ul. Inżynierska 35/41, 53-228 Wrocław, ale pod tym adresem nie jest prowadzona działalność firmy.

  2. Lokalizacja biura mieści się około 260 metrów od stacji kolejowej Wrocław Muchobór i około 350 metrów od  przystanku autobusowego Wrocławski Park Technologiczny. Przystanek obsługuje takie linie autobusowe jak: 124, 126, 134, 136, 143, 607.

  3. Parking przed budynkiem posiada miejsce dla osoby z niepełnosprawnością oraz jedno miejsce może być przeznaczone dla klienta Centrum Wsparcia Sp. z o.o.

  4. W budynku przy ul. Duńskiej 13 nie ma barier architektonicznych. Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Przed wejściem jest domofon, po jego uruchomieniu pracownik ochrony otwiera drzwi. Dźwig dla osób z niepełnosprawnościami można uruchomić samodzielnie i znajduje się na przeciwko od wejścia, po lewej stronie. Biuro znajduje się na końcu długiego korytarza przy oknie po lewej stronie. W razie trudności pracownik ochrony może pokierować klienta firmy, by bez trudności znalazł drzwi.

  5. Biuro Centrum Wsparcia Sp. z o.o. jest oznaczone opisem w alfabecie Braille’a oraz wyposażone jest w przenośną pętlę indukcyjną. Pracownik biura komunikuje się w polskim języku migowym na poziomie podstawowym.

Informacje dodatkowe

Wszystkie informacje, które publikujemy w mediach społecznościowych, są dostępne cyfrowo i nie umieszczamy ich ponownie na tej stronie internetowej.