Otwieramy rynek pracy

na osoby z niepełnosprawnościami

Celem działania Centrum Wsparcia jest usamodzielnienie i poprawa jakości
życia osób niepełnosprawnych poprzez zintegrowane działania aktywizacyjne, zmianę postaw otoczenia
oraz wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Obsługa

przedsiębiorców

Poszerzamy horyzonty działania przedsiębiorców, otwieramy ich na rozwój w oparciu o niedoceniony potencjał pracowników z niepełnosprawnością.

Specjalizujemy się w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Dokonamy za Ciebie oceny potencjału kadry na dane stanowisko. Przygotujemy pulę kandydatów do pracy i przeprowadzimy nabór zgodnie z zasadami pracy z klientem z niepełnosprawnością / kandydatem na pracownika ON. Zrekrutujemy najlepszych pracowników oraz wdrożymy ich do pracy. Po zatrudnieniu monitorujemy postępy pracowników, dokonujemy okresowej oceny i diagnozujemy potrzeby szkoleniowe pracowników.

idź dalejZobacz więcej

Rozwój

kadry

Niepełnosprawność nie jest przeszkodą w pracy u dobrze przeszkolonych i zmotywowanych pracowników.

Oferujemy szkolenia dla do osób zainteresowanych zdobyciem kompetencji i kwalifikacji asystenta, trenera pracy lub trenera aktywności dla osoby z niepełnosprawnością, a także szkolenia z zakresu pracy z klientem niepełnosprawnym, budowania zespołu, komunikacji, zarządzania różnorodnością etc. przeznaczone dla pracowników przedsiębiorstw, urzędów, placówek samorządowych oraz organizacji pozarządowych.

idź dalejZobacz więcej

Wsparcie

asystentura

Oferujemy osobom starszym i z niepełnosprawnością możliwość skorzystania z odpłatnych usług asystenckich.

Płatna asystentura jest odpowiedzią na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin i opiekunów. Ma na celu pomoc w sprostaniu codziennym obowiązkom, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, dojazdach w wybrane miejsca, pomoc w nawiązywaniu kontaktów z ośrodkami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami wsparcia osób z niepełnosprawnościami. W zależności od potrzeb i preferencji asystentura może mieć charakter stały / codzienny lub doraźny.

idź dalejZobacz więcej

Obsługa przedsiębiorców

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w obszarze pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności

Planowanie zasobów ludzkich w aspekcie zatrudniania pracowników z niepełnosprawnościami

Dokonamy za Ciebie oceny potencjału kadry ON, zbadamy luki kompetencyjne pracowników z niepełnosprawnościami oraz określimy ilu i jakich pracowników z orzeczeniem potrzebujesz lub możesz zatrudnić.

Adaptacja pracowników z niepełnosprawnościami

Wdrożymy osoby z niepełnosprawnością do pracy na danym stanowisku. Dysponujemy kadrą trenerów pracy i asystentów. Zapewniamy zarówno wsparcie specjalistyczne (psycholog, coach, doradca zawodowy) w celu optymalizacji efektów współpracy z pracodawcą, jak również szkolimy pracowników z kontaktów ze współpracownikami z niepełnosprawnością (savoir-vivre, następstwa funkcjonalne, szkolenia z zarządzania różnorodnością, etc., by efektywniej wykorzystywać swoje zasoby). Dzięki naszemu programowi pracodawca liczyć może na maksymalnie efektywne włączenie się nowo przyjętych pracowników do organizacji.

Doradztwo w zakresie obniżania kosztów zatrudniania osób niepełnosprawnych

Kompleksowo doradzamy, w jaki sposób korzystać z dofinansowań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dofinansowania do wynagrodzeń, refundacji, wyposażenia miejsca pracy pracownika z niepełnosprawnością) oraz pomagamy w pozyskaniu tych środków a także doradzimy w jaki sposób najskuteczniej motywować pracownika ON, przy zachowaniu równości szans.

Rekrutacja i nabór pracowników z niepełnosprawnościami

Zrekrutujemy najlepszych na dane stanowisko pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności. Przygotujemy pulę kandydatów do pracy i przeprowadzimy nabór zgodnie z zasadami pracy z klientem ON / kandydatem na pracownika ON.

Okresowa ocena pracy pracowników z niepełnosprawnościami

Po zatrudnieniu monitorujemy postępy pracownika z niepełnosprawnością i dokonujemy okresowej oceny pracy. Jest ona informacją o wydajności pracownika, jego celach i potrzebach.

Rozwój pracowników z niepełnosprawnościami

Diagnozujemy potrzeby szkoleniowe pracowników z niepełnosprawnościami, w celu utrzymania lub podwyższenia ich wydajności na obecnie zajmowanym stanowisku oraz uwzględniające wymogi ich stanowiska docelowego, zgodnie ze „ścieżką kariery” i / lub Indywidualnym Planem Działania (IPD).

Outplacement

Zaktywizujemy zawodowo osoby z niepełnosprawnością, z którymi rozwiązano stosunek pracy – zwłaszcza w sytuacji rozwiązania stosunku pracy z przyczyn zakładu pracy. Pomożemy zarówno zwalnianemu pracownikowi w znalezieniu satysfakcjonującej kontynuacji kariery zawodowej lub zmiany dotychczasowej kariery, jak i pracodawcy w postępowaniu zgodnym ze standardami CSR. Oferujemy zarówno executive outplacement, jak i outplacement grupowy.

Pośrednictwo pracy oraz praca tymczasowa dla osób z niepełnosprawnościami

Zrekrutujemy najlepszych na dane stanowisko pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności. Przygotujemy pulę kandydatów do pracy i przeprowadzimy nabór zgodnie z zasadami pracy z klientem ON / kandydatem na pracownika ON.

Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, poszukujące zatrudnienia, mogą bezpłatnie zostawić u Nas swoją ofertę aplikacyjną z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Masz pytania? Zadzwoń, zapytaj, umów się na spotkanie!
Skontaktuj się z namiFormularz kontaktowy

Rozwój kadry

Szkolenia "otwarte"

Adresowane do osób zainteresowanych zdobyciem kompetencji i kwalifikacji asystenta, trenera pracy lub trenera aktywności dla osoby z niepełnosprawnością.

Kursy prowadzone są przez praktyków, dysponujących aktualną wiedzą teoretyczną z wybranego zakresu.

Szkolenia obejmują:

 • wybrane zagadnienia nauk społecznych
 • edukację zdrowotną i opiekuńczą
 • metody terapii i aktywizacji
 • umiejętności wspomagające działalność asystentów
 • praktykę zawodową.

Podstawowym celem kursów jest przygotowanie adeptów do pracy z osobami z niepełnosprawnością. Po ukończonym szkoleniu asystenci, trenerzy mogą zasilić Bazę Asystentów i Trenerów.

Szkolenia "zamknięte"

Szkolenia z zakresu pracy z klientem niepełnosprawnym, budowania zespołu, komunikacji, zarządzania różnorodnością etc. przeznaczone dla pracowników przedsiębiorstw, urzędów, placówek samorządowych oraz organizacji pozarządowych.

Szkolenia te mają na celu ułatwić pracodawcy – przede wszystkim pracodawcy zatrudniającemu osoby z niepełnosprawnościami – efektywnie wykorzystywać posiadane zasoby i spełnić wymogi CSR.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Masz pytania? Zadzwoń, zapytaj, umów się na spotkanie!
Skontaktuj się z namiFormularz kontaktowy

Wsparcie asystentura

Płatna asystentura osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin i opiekunów.

Płatna asystentura jest odpowiedzią na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin i opiekunów.
Potrzebujesz pomocy w pokonywaniu własnych i zewnętrznych ograniczeń?

Asystent pomoże Ci:

 • w dojazdach w wybrane miejsca: praca, rehabilitacja, szkoła lub uczelnia;
 • sprostać codziennym obowiązkom: sprawom urzędowym, zakupom (codziennym i tym większym), wizytom w urzędzie pocztowym, u lekarza etc.;
 • spotkać się z ludźmi, znajomymi, przyjaciółmi;
 • odwiedzić kino, muzeum, wystawę, teatr, wybrać się na spacer;
 • nawiązać kontakt i współpracę z ośrodkami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

W zależności od potrzeb i preferencji asystentura może mieć charakter stały / codzienny lub doraźny. Dysponujemy własną, największą na Dolnym Śląsku, sprawdzoną Bazą Asystentów i Trenerów. Zadzwoń, zapytaj, umów się.

Oferujemy osobom starszym i z niepełnosprawnością możliwość skorzystania z odpłatnych usług asystenckich. W ramach usługi wyspecjalizowany asystent zapewni wsparcie w realizacji zadań dnia codziennego: pomoże pokonać bariery infrastrukturalne, umożliwi dotarcie do instytucji, pomoże w zrobieniu zakupów, itp. W celu uzyskania szczegółowych informacji o warunkach realizacji usługi asystenckiej prosimy o kontakt: asystentura@centrumwsparcia.com

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Masz pytania? Zadzwoń, zapytaj, umów się na spotkanie!
Skontaktuj się z namiFormularz kontaktowy

Kim jesteśmy

Centrum Wsparcia Sp. z o.o. powstała aby, dzielić się naszym wieloletnim doświadczeniem zdobytym w sektorze organizacji pozarządowych

Jako twórcy i realizatorzy projektów społecznych skierowanych do grup w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, zdobyliśmy zasoby wiedzy i umiejętności pozwalające w sposób efektywny rozwijać potencjał i pomnażać sukcesy odbiorców naszych działań. Zdobytym doświadczeniem chcemy się dzielić z pracodawcami, aktualną i potencjalną kadrą instytucji pomocy i integracji społecznej i instytucji rynku pracy oraz z osobami z niepełnosprawnością.

Nasi współpracownicy to m.in.: doradcy zawodowi, psycholodzy, asystenci, trenerzy aktywności, trenerzy pracy.

Naszym celem jest propagowanie wrażliwości społecznej oraz odpowiedzialnej polityki personalnej uwzględniającej potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

1.

Doświadczenie

Wieloletnie doświadczenie w Fundacji daje gwarancję na profesjonalne, kompleksowe oraz innowacyjne podejście do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

2.

Zaangażowanie

To co nas wyróżnia to pełne zaangażowanie i indywidualne podejście do potrzeb klienta.

3.

Skuteczność

Mamy ściśle wyznaczone cele oraz wartości. Profesjonalizm i ogromna wiedza pozwoliły nam na zdobycie uznania wśród klientów.

Masz pytania?
Zachęcamy do skorzystania z naszej bogatej oferty w zakresie doradztwa zawodowego, prac badawczych, szkoleń oraz rozwoju kompetencji.

Co nowego?

Uczelnia bez barier15 lip
Uczelnia bez barier

15 lipca zostały odebrane prace polegająca na dostosowaniu części budynków Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu do potrzeb osób...

Uczelnia bez barier

15 lipca zostały odebrane prace polegająca na dostosowaniu części budynków Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu do potrzeb osób słabowidzących i niewidomych. Inwestycja był współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  w projekcie „Kuźnia kadr IV”

Dostosowanie obiektu polegało na:

 • oznaczeniu pasami ostrzegawczymi nawierzchni schodów na zewnątrz i wewnątrz budynków,
 • zamontowania nawierzchni guzowatych,
 • przyklejenie pasów ostrzegawczych na szybach budynków, poręczach, windach,
 • oznaczenia w Braillu  wind, sal dydaktycznych, wejść do budynków,
 • oznaczenie piktogramami wind
 • oznaczenia powiększonym drukiem sal dla osób słabowidzących,
 • stworzenie 6 tylfomap korytarzy
 • stworzenie 2 map dotykowych kampusu
 • stworzenie aplikacji internetowej umożliwiające odsłuchanie planu korytarzy i kampusu

Budynki objęte dostosowaniem:

G- rektorat, L, A1, A, Aula im. Stysia, Studium Języków Obcych, Akademiki Przegubowiec i Ślężak, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Dział Domów Studenckich.

"Droga do aktywności" z Centrum Wsparcia8 lip
"Droga do aktywności" z Centrum Wsparcia

Centrum Wsparcia Sp. z o. o jest wykonawcą usług dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy w ramach projektu „Droga do aktywności”

"Droga do aktywności" z Centrum Wsparcia

Centrum Wsparcia Sp. z o. o jest wykonawcą usług dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy w ramach projektu „Droga do aktywności” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami oraz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, w tym wychowanków rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych. CWE przeprowadziło dla uczestników projektu 75 godzin analizy predyspozycji i potrzeb zawodowych, edukacyjnych i społecznych oraz 36 godzin szkolenia z grupowego doradztwa zawodowego. Obecnie trwa indywidualne doradztwo zawodowe, które zakończy się w listopadzie tego roku

Doradztwo zawodowe - Galeria zdjęć16 lip
Doradztwo zawodowe - Galeria zdjęć

Zapraszamy do obejrzenie zdjęć z doradztwa zawodowego dla osób z niepełnosprawnościami przeprowadzonego przez panią Ewelinę Kurpios.

Doradztwo zawodowe - Galeria zdjęć

Zapraszamy do obejrzenie zdjęć z doradztwa zawodowego dla osób z niepełnosprawnościami przeprowadzonego przez panią Ewelinę Kurpios.

Kontakt

Centrum WsparciaWrocław

Biuro we Wrocławiu:
Al. Gen. Hallera 180/20
53-203 Wrocław
tel. kom.: +48 667-747-310
kontakt@centrumwsparcia.com